Nie každý, kto s vami komunikuje, je zákazníkom

Online interakcie a jedinečné návštevy vášho webu nemusia byť nevyhnutne zákazníkmi pre vaše podnikanie alebo dokonca potenciálnymi zákazníkmi. Spoločnosti často robia chybu, keď predpokladajú, že každú návštevu webových stránok má niekto, kto sa zaujíma o ich produkty, alebo že každý, kto si stiahne jeden dokument, je pripravený kúpiť. Nie tak. Vôbec nie. Návštevník webu môže mať veľa rôznych dôvodov na prehliadanie vašich stránok a trávenie času s ich obsahom, žiadne