Pochopenie generovania dopytu vs generovania potenciálnych zákazníkov

generácia dopytu vs generácia potenciálnych zákazníkov.png

Marketingoví pracovníci často vymieňajú pojmy dopytová generácia (dopytová gen) za generáciu olovrantu (lead gen), ale nejde o rovnaké stratégie. Spoločnosti so špecializovanými predajnými tímami môžu obe stratégie nasadiť súčasne. Spoločnosti často majú prichádzajúci predajný tím reagovať dopyt vygenerované žiadosti o predaj a odchádzajúce predajné tímy zapojiť sa do týchto potenciálnych zdrojov generovaných prostredníctvom viesť generačné činnosti.

Ak je možné konverziu uplatniť online bez akejkoľvek interakcie so spoločnosťou, je pre zvýšenie povedomia, dôvery a autority s vašimi produktmi a službami rozhodujúce vytváranie dopytu. Ak vaša konverzia vyžaduje predajnú interakciu, vyjednávanie alebo dlhšie predajné cykly, je generovanie potenciálnych zákazníkov rozhodujúce pre zacielenie a získanie kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, ktorí sa budú rozvíjať až do konca.

Čo je generovanie dopytu

Generovanie dopytu zvyšuje povedomie a záujem o produkty a služby spoločnosti. Cieľom je riadiť uzavreté podnikanie s minimálnou interakciou so zákazníkom alebo podnikom, ktorý priťahujete.

V prípade generovania dopytu môžete byť agresívnejší v hľadaní perspektívy v predajnom cykle a jeho priamej konverzii.

Čo je to Lead Generation

Generovanie potenciálnych zákazníkov zvyšuje záujem alebo dopyt po produktoch alebo službách. Cieľom je zber kvalifikovaných pripojení budovať vzťahy a vyživovať ich, kým nebudú zatvorené ako zákazník.

Pri nasadzovaní stratégií generovania potenciálnych zákazníkov môžete byť pri zhromažďovaní kontaktných informácií agresívnejší, aby ste si mohli vybudovať dôveru a časom sa zapojiť do perspektívy. Samozrejme tiež nechcete prerušiť alebo spomaliť záujem vedúceho o uzavretie obchodu s vami. Olovo bodovania je kritické - pochopenie, či je potenciálny zákazník ideálny, má dostupný rozpočet, je blízko k rozhodnutiu o kúpe. Dlhšie predajné cykly, viackrokové zákazky a podnikový predaj si vyžadujú stratégiu a proces generovania potenciálnych zákazníkov.

Proces môže byť veľmi podobný a taktika môže byť medzi týmito dvoma stratégiami dokonca rovnaká. Napríklad stále môžem agresívne pokračovať v hľadaní, sociálnych a PR stratégiách s cieľom budovať povedomie a zvyšovať dopyt alebo viesť. Môžem vytvoriť infografiku alebo informačnú knihu, ktorá pomôže rozvíjať vedenie alebo povzbudiť rozhodnutie o kúpe. Ak sa však pokúšam generovať potenciálnych zákazníkov, môžem klásť väčší dôraz na odborné znalosti spoločnosti a na to, ako by bolo strategicky veľmi dôležité nadviazať vzťah medzi týmito dvoma dlhodobými hľadiskami.

Úspešnosť alebo meranie sa však môže medzi týmito dvoma stratégiami líšiť. Pre generovanie dopytu, Možno sa viac sústredím na dosah môjho marketingu a výsledné konverzie. Pre vedúca generácia, Možno sa viac sústredím na množstvo kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov. Aj keď za obidve stratégie môže niesť zodpovednosť marketingový tím, za ukončenie obchodu so stratégiou generovania potenciálnych zákazníkov je zodpovedný tím predaja. Za množstvo a kvalitu odovzdaných potenciálnych zákazníkov je zodpovedný iba marketingový tím.

Generovanie dopytu

Jeden komentár

  1. 1

Čo si myslíte?

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.