prezradenia

Martech Zone je blog vytvorený používateľom Douglas Karr a podporované našimi sponzormi. Ak máte otázky týkajúce sa tohto blogu, prosím KONTAKTUJTE NÁS.

  • Tento blog prijíma formy hotovostnej reklamy, sponzorstva, plateného vkladu alebo iných foriem kompenzácií.
  • Tento blog speňažuje niektoré svoje odkazy.
  • Tento blog sa riadi marketingovými normami ústneho podania. Veríme v čestnosť vzťahu, názoru a identity. Získaná kompenzácia môže ovplyvniť reklamný obsah, témy alebo príspevky uvedené v tomto blogu. Tento obsah, reklamný priestor alebo príspevok bude zreteľne označený ako platený alebo sponzorovaný obsah.
  • Vlastníci tohto blogu sú kompenzovaní za poskytovanie názorov na produkty, služby, webové stránky a rôzne ďalšie témy. Aj keď vlastníci tohto blogu dostávajú kompenzáciu za naše príspevky alebo reklamy, vždy poskytujeme čestné názory, zistenia, viery alebo skúsenosti týkajúce sa týchto tém alebo produktov. Názory a názory vyjadrené v tomto blogu sú čisto vlastné blogerom. Akákoľvek reklamácia, štatistika, cenová ponuka alebo iné vyjadrenie týkajúce sa produktu alebo služby by sa malo overiť u príslušného výrobcu, poskytovateľa alebo strany.
  • Tento blog neobsahuje obsah, ktorý by mohol predstavovať konflikt záujmov. Tento obsah bude vždy identifikovaný.