Ciele na rok 2007

Verím v akčné plány. Žiadne stretnutie, plán projektu alebo plán osobného rozvoja by sa nemali skončiť bez odpovede na 3 otázky: Kto? Kedy? Čo? Ak mi iní nestanovia ciele, potom sa snažím, aby som si ich stanovil sám. Rok 2007 má pocit, že to bude skvelý rok. SZO? Ja. Kedy? 2007. Čo? Tu sú moje ciele: Pomôcť môjmu synovi akýmkoľvek spôsobom (hlavne finančným), aby absolvoval s vyznamenaním a