Dodržuje vaša stránka O nás tieto osvedčené postupy?

Stránka O nás je jednou z tých stránok, ktoré sú podrobne uvedené v každom kontrolnom zozname webových stránok. Je to kritickejšia stránka, ako jej spoločnosti pripisujú uznanie. Potenciálni zamestnanci a klienti si skvelú stránku O nás často prezerajú, aby sa dozvedeli viac o ľuďoch stojacich za spoločnosťou. Často zabúdame, že po perspektívach nejde iba o funkcie a výhody - chcú si byť istí, že budú pracovať s ľuďmi, ktorým dôverujú