Oribi: Analýza marketingu bez kódu s odpoveďami, ktoré potrebujete na rozvoj svojho podnikania

Sťažnosť, ktorú v našom priemysle naďalej hlasno vyhlasujem, je hrozná analýza pre priemernú spoločnosť. Analytics je v podstate výpis dát, dotazovací stroj a medzi nimi niekoľko pekných grafov. Drvivá väčšina spoločností sa objaví vo svojom analytickom skripte a potom vôbec netuší, na čo sa pozerajú alebo aké kroky by mali na základe údajov urobiť. Pravdupovediac: Analytics je stroj otázok ... nie stroj odpovedí

BlueConic: Zhromažďujte, zjednocujte a optimalizujte cestu zákazníka

S pomocou veľkých dát a streamovacích technológií existuje nový druh platforiem automatizácie marketingu, ktoré poskytujú centrálny sklad v reálnom čase, kde sú zachytávané interakcie používateľov offline a offline, a potom sú na ne aplikované marketingové správy a akcie. BlueConic je jednou z takýchto platforiem. Na vašich existujúcich platformách zhromažďuje a zjednocuje vaše interakcie so zákazníkmi a potom vám pomáha pri vytváraní zmysluplných marketingových správ. Schopnosť reagovať v reálnom čase a