Pochopenie rozhraní API pre analýzu adries, štandardizáciu a overenie doručenia

Pred prácou online som desať rokov pracoval v priemysle novín a direct mailu. Pretože zasielanie alebo doručovanie fyzickej marketingovej komunikácie bolo také drahé, boli sme pri čistote údajov mimoriadne opatrní. Chceli sme jeden kus na domácnosť, nikdy viac. Ak sme na adresu doručili hromadu rovnakých častí priamej pošty, spôsobilo to niekoľko problémov: Frustrovaný spotrebiteľ, ktorý by zrušil všetku marketingovú komunikáciu. Dodatočné náklady na poštovné resp