Príprava fotografií na web: Tipy a techniky

Ak píšete pre blog, spravujete webovú stránku alebo zverejňujete príspevky v aplikáciách sociálnych sietí, ako sú Facebook alebo Twitter, fotografia pravdepodobne hrá neoddeliteľnú súčasť vášho streamu obsahu. Čo možno neviete, je, že žiadne množstvo hviezdnej typografie alebo vizuálneho dizajnu nedokáže vynahradiť vlažné fotografovanie. Na druhej strane, ostré a živé fotografie zlepšia používateľov? vnímanie vášho obsahu a vylepšiť celkový vzhľad a dojem z vášho obsahu