Zoznámte sa s 3 hnacími silami výkonu kampane akvizície používateľov

Existuje niekoľko desiatok spôsobov, ako zlepšiť výkonnosť kampane. Všetko od farby tlačidla s výzvou na akciu až po testovanie novej platformy vám môže poskytnúť lepšie výsledky. To však neznamená, že každá optimalizačná taktika UA (User Acquisition), na ktorú narazíte, stojí za to. To platí najmä vtedy, ak máte obmedzené zdroje. Ak ste v malom tíme alebo máte rozpočtové alebo časové obmedzenia, tieto obmedzenia vám bránia v vyskúšaní