TestFlight: iOS Beta testovanie a živé sledovanie aplikácií

Testovanie mobilných aplikácií je kritickým krokom v každom nasadení mobilných aplikácií. Zatiaľ čo úspešné mobilné aplikácie majú neuveriteľné zapojenie a poskytujú nesmiernu hodnotu spotrebiteľom aj podnikom, buggyová mobilná aplikácia nie je len katastrofou, ktorú môžete ľahko opraviť. Nasadenie pokazenej aplikácie alebo aplikácie so zlou použiteľnosťou bude prudko klesať v adopcii, vyletie zlých hodnotení ... a potom, keď aplikáciu skutočne opravíte, ste za osmičkou. V ríši Apple