Ako maximalizovať zapojenie publika a získať spätnú väzbu

Vytvorenie vzruchu okolo firmy a získanie záujmu cieľovej skupiny o vaše výrobky alebo služby je prvým krokom k vybudovaniu lojálnej komunity. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k zvýšeniu prevádzky a predaja. Z dlhodobého hľadiska to môže založiť légiu ambasádorov značiek, ktorí fungujú podobne ako tím guerilla marketérov. Pretože víťazenie v srdciach vašich demografických skupín je do značnej miery závislé od zapojenia publika, je dôležité ich využiť