Chytro: Ako získať viac vedúcich firiem B2B pomocou aplikácie LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn je špičková sociálna sieť pre B2B profesionálov na svete a je nepochybne najlepším kanálom pre B2B marketingových pracovníkov na distribúciu a propagáciu obsahu. LinkedIn má teraz viac ako pol miliardy členov a má viac ako 60 miliónov vplyvných osôb na vyššej úrovni. Niet pochýb o tom, že váš ďalší zákazník je na LinkedIn ... ide len o to, ako ho nájdete, spojíte sa s ním a poskytnete dostatok informácií, ktoré pre váš produkt alebo službu vidia. Predaj

Založenie úspešnej stratégie sociálneho predaja

Inbound versus outbound sa vždy javí ako debata medzi predajom a marketingom. Niekedy si obchodní lídri len pomyslia, že keby mali viac ľudí a viac telefónnych čísel, že by mohli dosiahnuť vyšší predaj. Obchodníci si často myslia, že ak by mali len väčší obsah a väčší rozpočet na propagáciu, mohli by zvýšiť objem predaja. Oboje môže byť pravda, ale kultúra predaja B2B sa teraz zmenila, keď to kupujúci môžu