Postaviť alebo kúpiť? Riešenie obchodných problémov so správnym softvérom

Ten obchodný problém alebo cieľ výkonnosti, ktorý vás v poslednej dobe stresuje? Šanca, že jeho riešenie závisí od technológie. Keď sa zvyšujú nároky na váš čas, rozpočet a obchodné vzťahy, vaša jediná šanca, ako udržať náskok pred konkurenciou bez straty rozumu, je pomocou automatizácie. Posuny v správaní kupujúcich požadujú automatizáciu Už viete, že automatizácia nie je lákadlom z hľadiska efektívnosti: menej chýb, nákladov, oneskorení a manuálnych úloh. Rovnako dôležité je to, čo teraz zákazníci očakávajú.