Využívanie televízie na pozdvihnutie značiek

Získavanie nových zákazníkov a zlepšovanie celkového imidžu značky je pre obchodníkov trvalou výzvou. S rozdrobeným mediálnym prostredím a rozptýlením pri viacerých skríningoch je ťažké prispôsobiť sa želaniam spotrebiteľov pomocou cielených správ. Obchodníci, ktorí čelia tejto výzve, sa namiesto premyslenejšie naplánovanej stratégie často obracajú na prístup „hodte ho na stenu, aby ste zistili, či sa drží“. Súčasťou tejto stratégie by mali byť televízne reklamné kampane,