6 príkladov toho, ako mohli podniky počas pandémie rásť

Na začiatku pandémie mnoho spoločností znížilo svoje reklamné a marketingové rozpočty kvôli zníženiu výnosov. Niektoré podniky si mysleli, že v dôsledku hromadného prepúšťania zákazníci prestanú míňať, takže sa znížil rozpočet na reklamu a marketing. Tieto spoločnosti sa zastavili v reakcii na ekonomické ťažkosti. Okrem spoločností váhajúcich s pokračovaním alebo spustením nových reklamných kampaní sa o získanie a udržanie klientov usilovne usilovali aj televízne a rozhlasové stanice. Agentúry a marketing

Prečo je Martech strategickým imperatívom pre rast firmy

Marketingová technológia rastie za posledné desaťročie, nehovoriac o rokoch. Ak ste sa ešte neprijali s Martechom a nevenujete sa marketingu (alebo predaju), radšej sa zapojte, skôr ako zaostanete! Nová marketingová technológia poskytla podnikom príležitosti na vytváranie efektívnych a merateľných marketingových kampaní, analýzu marketingových údajov v reálnom čase a automatizáciu ich marketingu s cieľom zvýšiť počet konverzií, produktivitu a návratnosť investícií pri súčasnom znížení nákladov, času a neefektívnosti.