Cloudové slová: globálny marketing na generovanie dopytu a podporu rastu

Aby spoločnosti mohli generovať dopyt a rásť globálne, musia hovoriť 12 jazykmi, aby mohli komunikovať s 80% svojich cieľových skupín. Pretože viac ako 50% výnosov amerických spoločností pochádza od globálnych zákazníkov, je odvetvie #lokalizácie a # prekladu v hodnote viac ako 39 miliárd dolárov neoddeliteľnou súčasťou podpory zapojenia zákazníkov na globálnych trhoch. Spoločnosti, ktoré musia rýchlo preložiť svoje marketingové materiály a rozšíriť sa na medzinárodný trh, však čelia veľkej výzve: svojej