ProofHQ: Online korektúra a automatizácia pracovných postupov

ProofHQ je softvér na korektúru online založený na SaaS, ktorý zjednodušuje kontrolu a schvaľovanie obsahu a kreatívnych aktív tak, aby boli marketingové projekty dokončené rýchlejšie a s menším úsilím. Nahrádza procesy elektronickej pošty a tlačených kópií, dáva tímom kontrolných tímov nástroje na spoločnú kontrolu kreatívneho obsahu a nástroje manažérov marketingových projektov na sledovanie prebiehajúcich kontrol. ProofHQ sa dá použiť na všetkých médiách vrátane tlače, digitálnych a zvukových / vizuálnych. Kreatívne podklady sa zvyčajne kontrolujú a schvaľujú pomocou

SocialBridge: Online Collaboration Suite pre agentúry

Či už ide o stratégiu brainstormingu; správa, organizácia alebo zdieľanie marketingových kampaní; realizácia projektov; alebo sa jednoducho spojte s ľuďmi v celom reťazci, spolupráca je názov hry. Aký lepší spôsob, ako nechať každého jednotlivca, aby si sám poskytoval súbory, dokumenty alebo iné dôležité informácie, ktoré vyžaduje, bez toho, aby musel bežať na centrálnu konzolu alebo byť závislý od ostatných, kto informácie postúpi? SocialBridge umožňuje nastavenie prispôsobiteľných online cloudových komunít pre každý projekt alebo konkrétnu potrebu,