5 dôvodov pre B2B marketingových pracovníkov, aby začlenili robotov do svojej digitálnej marketingovej stratégie

Internet pohodlne označuje robotov za softvérové ​​aplikácie, ktoré pre firmy spúšťajú automatizované úlohy cez internet. Boti sú tu už nejaký čas a vyvinuli sa z toho, čo boli pôvodne. Roboty majú teraz za úlohu vykonávať širokú škálu úloh pre rozmanitý zoznam priemyselných odvetví. Bez ohľadu na to, či si sme zmeny vedomí, alebo nie, roboti sú v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou marketingového mixu. Roboty