Osvojenie si Freemium konverzie znamená vážny záujem o analýzu produktu

Či už hovoríte o Rollercoaster Tycoon alebo Dropbox, ponuky freemium sú stále bežným spôsobom, ako prilákať nových používateľov k spotrebným aj podnikovým softvérovým produktom. Po prihlásení na bezplatnú platformu niektorí používatelia nakoniec prevedú na platené plány, zatiaľ čo oveľa viac zostane na bezplatnej úrovni a bude mať obsah s ľubovoľnými funkciami, ku ktorým majú prístup. Výskumu na tému bezplatnej premeny a udržania zákazníka je veľa a spoločnosti sú neustále vyzývané, aby uskutočňovali ešte prírastkové vylepšenia