AppSheet: Vytvorenie a nasadenie mobilnej aplikácie so schválením obsahu pomocou Tabuliek Google

Aj keď sa z času na čas rozvíjam, chýba mi talent aj čas na to, aby som sa stal vývojárom na plný úväzok. Vážim si vedomosti, ktoré mám - pomáha mi to preklenúť priepasť medzi rozvojovými zdrojmi a podnikmi, ktoré majú každý deň problém. Ale ... nechcem sa stále učiť. Existuje niekoľko dôvodov, prečo rozvoj mojich programátorských znalostí nie je skvelá stratégia: V tomto okamihu mojej kariéry - môj