Nájditeľnosť - 21 nových pravidiel marketingu obsahu

Zatiaľ čo základy budovania webu sú stále v hre, je to obsah, ktorý teraz úspešne posúva úspech firmám investujúcim do skvelých marketingových stratégií. Mnoho spoločností, ktoré investovali značné prostriedky do optimalizácie vyhľadávacieho modulu, zaznamenalo stratu týchto investícií ... ale spoločnosti, ktoré sa naďalej usilovali o relevantný, častý a aktuálny obsah, ktorý poskytoval hodnotu ich publiku, naďalej vidia prínos. Ste pripravení na nový svet optimalizácie pre vyhľadávače,