Prieskum: Ako sa porovnáva produktivita vášho obsahu?

Spoločnosť Rundown zahajuje prebiehajúci prieskum trhu s metodikami výroby obsahu. Aj keď existuje veľa verejne dostupných výskumov týkajúcich sa marketingu obsahu ako celku, pre odborníkov v oblasti obsahu je veľmi málo konkrétnych informácií, pomocou ktorých by mohli vychádzať zo svojej skutočnej metodiky výroby, procesov, personálnych zdrojov, rolí a zodpovedností a technológie. Program Rundown bude v priebehu roka vydávať dôležité aktualizácie týchto dôležitých údajov. Rundown vytvoril krátky prieskum pre obsahových profesionálov v službe