Prieskum: Ako sa porovnáva produktivita vášho obsahu?

Spoločnosť Rundown zahajuje prebiehajúci prieskum trhu s metodikami výroby obsahu. Aj keď existuje veľa verejne dostupných výskumov týkajúcich sa marketingu obsahu ako celku, pre odborníkov v oblasti obsahu je veľmi málo konkrétnych informácií, pomocou ktorých by mohli vychádzať zo svojej skutočnej metodiky výroby, procesov, personálnych zdrojov, rolí a zodpovedností a technológie. Program Rundown bude v priebehu roka vydávať dôležité aktualizácie týchto dôležitých údajov. Rundown vytvoril krátky prieskum pre obsahových profesionálov v službe

Osemstupňový prístup k úspešnému marketingu obsahu

Spoločnosť Vertical Measures vyvinula 8-krokový prístup k vývoju úspešného projektu marketingu obsahu, ktorý zahŕňa vývoj stratégie, nápadov, tvorbu obsahu, optimalizáciu, propagáciu obsahu, distribúciu, starostlivosť o olovo a meranie. Pohľad na tento obsahový marketing ako na súdržnú stratégiu počas celého životného cyklu zákazníka je nevyhnutný, pretože zosúlaďuje obsah s fázou alebo zámerom, ktorým je návštevník vášho webu, a zaisťuje, že existuje cesta ku konverzii. Tvorba obsahu je na vzostupe. S takmer 50%