Ako písať nadpisy, ktoré upútajú pozornosť, na ktoré sa ľudia prekliknú

Nadpisy sú často to posledné, čo producent obsahu napíše, a niekedy im nedôjde ku kreatívnemu zaobchádzaniu, aké by si zaslúžili. Chyby, ktoré vzniknú pri vytváraní nadpisov, sú však často fatálne. Aj najlepšie vykonaná marketingová kampaň bude premrhaná zlým nadpisom. Najlepšie stratégie sociálnych médií, taktika SEO, platformy marketingu obsahu a reklama s platbou za kliknutie môžu sľubovať len jedno: Postavia váš nadpis pred potenciálnych čitateľov. Potom ľudia kliknú alebo nie