Snímka plateného digitálneho marketingu spoločnosti Kenshoo: 4. štvrťrok 2015

Verím, že sa každý rok začne situácia vyrovnávať, ale každý rok sa trh dramaticky mení - a rok 2015 nebol iný. Rast mobilných zariadení, nárast počtu reklám so záznamom o produkte, objavovanie sa nových typov reklám, to všetko prispelo k niektorým významným zmenám v správaní spotrebiteľov, ako aj s tým spojených výdavkov marketingových pracovníkov. Táto nová infografika spoločnosti Kenshoo odhaľuje, že na trhu významne vzrástol sociálny rozmer. Obchodníci zvyšujú svoje sociálne výdavky o 50%

14 metrík, na ktoré sa treba zamerať pri digitálnych marketingových kampaniach

Keď som prvýkrát prezeral túto infografiku, bol som trochu skeptický, že chýba toľko metrík ... ale autor mal jasno v tom, že sa zameriavajú na digitálne marketingové kampane a nie na celkovú stratégiu. Pozeráme sa celkovo na ďalšie metriky, ako napríklad počet hodnotiacich kľúčových slov a priemerné poradie, zdieľanie v sociálnej sieti a podiel hlasu ... kampaň však má zvyčajne konečný začiatok a koniec, takže nie je možné použiť všetky metriky