Platforma GRM Content Services: Prinášame inteligenciu do vašich obchodných procesov

Platformy Enterprise Content Management (ECM) pokračujú v zdokonaľovaní svojich ponúk, nielen že sa stávajú úložiskami dokumentov, ale v skutočnosti poskytujú inteligenciu pre obchodné procesy. Platforma Content Services Platform (CSP) spoločnosti GRM je oveľa viac ako systém správy dokumentov. Je to riešenie, kde je možné vytvárať zdieľateľné dokumenty a potom optimalizovať obchodné pracovné postupy. CSP spoločnosti GRM umožňuje systému na správu obsahu (CMS) integrovať analýzu údajov, strojové učenie, inteligentné zachytávanie údajov a softvér DMS na správu dokumentov, sledovanie verzií,