3 lekcie od spoločností, ktoré sa skutočne zameriavajú na zákazníka

Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov je zrejmým prvým krokom pri poskytovaní optimálnych zákazníckych skúseností. Ale je to len prvý krok. Nič sa nedosiahne, pokiaľ táto spätná väzba nevyvolá nejaký druh akcie. Príliš často sa spätná väzba zhromažďuje, agreguje do databázy odpovedí, analyzuje sa v priebehu času, generujú sa správy a nakoniec sa robí prezentácia odporúčajúca zmeny. Do tej doby zákazníci, ktorí poskytli spätnú väzbu, zistili, že sa s ich príspevkom nič nerobí a urobili

Prvý elektronický obchod zameraný na zákazníka: Inteligentné riešenia pre jednu vec, ktorú si nemôžete dovoliť mýliť

Pivot éry pandémie smerujúci k elektronickému obchodovaniu prišiel s posunutými očakávaniami spotrebiteľov. Akonáhle bola pridaná hodnota, online ponuky sa teraz stali primárnym kontaktným bodom klienta pre väčšinu maloobchodných značiek. A ako hlavný lievik interakcií so zákazníkmi je dôležitosť virtuálnej podpory zákazníkov vždy najvyššia. Služby zákazníkom v oblasti elektronického obchodu prichádzajú s novými výzvami a tlakmi. Po prvé, domáci zákazníci trávia viac času online predtým, ako sa rozhodnú o nákupe. Svoje skúmalo 81% respondentov