Čistenie zoznamu e-mailových adries: Prečo potrebujete hygienu e-mailov a ako si vybrať službu

E-mailový marketing je pokrvný šport. Za posledných 20 rokov sa s e-mailom zmenilo iba to, že dobrých odosielateľov e-mailov stále viac a viac trestajú poskytovatelia e-mailových služieb. Zatiaľ čo poskytovatelia internetových služieb a ESP sa mohli úplne koordinovať, keby chceli, jednoducho to tak nie je. Výsledkom je, že medzi nimi existuje kontradiktórny vzťah. Poskytovatelia internetových služieb (ISP) blokujú poskytovateľov e-mailových služieb (ESP)… a potom sú ESP nútení blokovať

Technológia: Ľahký cieľ, nie vždy riešenie

Dnešné podnikateľské prostredie je tvrdé a nemilosrdné. A stáva sa to čoraz viac. Najmenej polovica vizionárskych spoločností vychvaľovaných v klasickej knihe Jima Collinsa Built to Last skĺzla vo výkone a reputácii za desaťročie od prvého vydania. Jedným z prispievajúcich faktorov, ktorý som pozoroval, je, že len málo z ťažkých problémov, ktorým dnes čelíme, je jednorozmerných - to, čo sa javí ako technologický problém, je málokedy