Zoznam, ktorý musíte mať KAŽDÝ B2B podnik potrebuje na nasýtenie cesty kupujúceho

Je pre mňa zarážajúce, že B2B marketingoví pracovníci často nasadia nepreberné množstvo kampaní a vytvoria nekonečný prúd aktualizácií obsahu alebo sociálnych médií bez úplne minimálnej a dobre vyrobenej knižnice obsahu, ktorú každý záujemca hľadá pri výskume svojho ďalšieho partnera, produktu alebo poskytovateľa. alebo služba. Základ vášho obsahu musí priamo napájať cestu vašich kupujúcich. Ak to neurobíte ... a vaši konkurenti to urobia ... premeškáte príležitosť založiť si firmu

Uznanie je vám dané, autoritu ste prevzali vy

Tento týždeň som mal úžasný rozhovor s mladým kolegom v marketingovom priemysle. Osoba bola frustrovaná. Boli odborníkom v odbore s rokmi neuveriteľných výsledkov. Často však boli prehliadaní, pokiaľ išlo o príležitosti na prednes, rady alebo pozornosť vodcov. Vo veku 40 rokov som dostal svoju autoritu oveľa neskôr ako mnoho uznávaných lídrov v oblasti marketingu. Dôvod je pomerne jednoduchý - bol som a