Marketingové trendy: Vzostup veľvyslanca a éry tvorcov

Rok 2020 zásadne zmenil úlohu, ktorú zohrávajú sociálne médiá v živote spotrebiteľov. Stal sa záchranným lanom pre priateľov, rodinu a kolegov, fórom politického aktivizmu a centrom spontánnych a plánovaných virtuálnych udalostí a stretnutí. Tieto zmeny položili základ pre trendy, ktoré pretvoria svet marketingu sociálnych médií v roku 2021 a neskôr, kde využitie sily ambasádorov značiek ovplyvní novú éru digitálneho marketingu. Prečítajte si ďalšie informácie o