Carts Guru: Automatizácia marketingu pre elektronický obchod

Je poľutovaniahodné, že vďaka platformám elektronického obchodu nie je marketing prioritou. Ak máte internetový obchod, určite nevyužijete svoj plný výnosový potenciál, pokiaľ nebudete schopní získať nových zákazníkov a maximalizovať výnosový potenciál súčasných zákazníkov. Našťastie existuje veľké množstvo platforiem automatizácie marketingu, ktoré poskytujú všetky nástroje potrebné na automatické zacielenie na zákazníkov tam, kde je najväčšia pravdepodobnosť ich otvorenia, kliknutia a nákupu. Jeden ako