6 príkladov toho, ako mohli podniky počas pandémie rásť

Na začiatku pandémie mnoho spoločností znížilo svoje reklamné a marketingové rozpočty kvôli zníženiu výnosov. Niektoré podniky si mysleli, že v dôsledku hromadného prepúšťania zákazníci prestanú míňať, takže sa znížil rozpočet na reklamu a marketing. Tieto spoločnosti sa zastavili v reakcii na ekonomické ťažkosti. Okrem spoločností váhajúcich s pokračovaním alebo spustením nových reklamných kampaní sa o získanie a udržanie klientov usilovne usilovali aj televízne a rozhlasové stanice. Agentúry a marketing

Technológia podporujúca hospodársky rast v Indiane

Ako porotca udeľovania cien Mira 2011 som mal možnosť stráviť deň stretnutím so zakladateľmi, vynálezcami, programátormi a obchodnými lídrami, ktoré významne ovplyvnili naše technologické prostredie. Aj keď vám nemôžem povedať, kto sú víťazi, budúci mesiac sa budete musieť zúčastniť udeľovania cien Mira, môžem vám povedať, že sa tu deje niekoľko skutočne vzrušujúcich vecí. Ako by ste čakali, veľa prezentácií sa týkalo technológie.