Možno budete potrebovať odborníka na e-mailový marketing, ak ...

Bez ohľadu na to, či zamestnávajú agentúru e-mailového marketingu alebo interné talenty; Táto príručka vám pomôže zhodnotiť vaše súčasné úsilie a získať väčšiu hodnotu z vášho e-mailového marketingu.