Čo je e-mailový marketingový konzultant a potrebujem ho?

Poradcovia pre e-mailový marketing majú zvyčajne tri formy; všetci majú zručnosti a skúsenosti, ktoré sú špecifické pre vývoj efektívnych stratégií e-mailového marketingu. Ich kľúčové kompetencie a ponuka sa však veľmi líšia. Potrebujete teda e-mailového konzultanta? Ak áno, aký typ? Položte si nasledujúce otázky.