Enterprise Collaboration pomocou pracovných priestorov TWiki

Dôležitosť plynulého pracovného toku a otvorenej komunikácie nikdy nemožno podceňovať, najmä v dnešnom hyperkonkurenčnom svete, kde mantrou úspechu je rýchlosť, dôveryhodnosť a profesionalita. Mnoho organizácií napriek tomu funguje v „silovej kultúre“, ktorá nepodporuje zdieľanie informácií medzi rolami, funkciami alebo oddeleniami. Nástroje ako Twiki pomáhajú podnikom dostať sa z takýchto kultúr, ktoré nespolupracujú. TWiki® je flexibilná, výkonná a ľahko použiteľná podniková wiki, platforma pre podnikovú spoluprácu,