nBA Insight: využiteľné spravodajské informácie o sociálnom podnikaní

newBrandAnalytics dodáva riešenia sociálneho spravodajstva pre reštaurácie, pohostinstvá, vládu a maloobchod. Dešifrujú a analyzujú reakcie spätnej väzby na sociálne médiá a prevádzajú ich do prevádzkových poznatkov pre svojich zákazníkov na miestnej, regionálnej a značkovej úrovni. Tu je prehľad toho, ako sa nBA využíva v reštauračnom priemysle: nBA Insight zhromažďuje a spracováva obrovské množstvo neštruktúrovaných komentárov zo sociálnych médií o vašom podnikaní na miestnej, regionálnej a značkovej úrovni, aby ste mohli