Sociálne médiá a Myers Briggs

Aj keď sme všetci tak či onak jedineční, Carl Jung vyvinul typy osobnosti, ktoré Myers Briggs neskôr navrhol na presné vyhodnotenie. Ľudia sú klasifikovaní ako extraverti alebo introverti, cítiaci alebo intuitívni, mysliaci alebo cítiaci a posudzujúci alebo vnímajúci. CPP to posunul o krok ďalej a aplikoval ho na platformy a používateľov sociálnych médií. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí: Extraverti používajú a zdieľajú na Facebooku oveľa väčšiu pravdepodobnosť. Introverti