Prispôsobenie a reakcia na spätnú väzbu vedie k výsledkom marketingu obsahu

To, ako rýchlo a efektívne reagujú marketingoví pracovníci a prispôsobujú sa neustálej spätnej väzbe od spotrebiteľov, sa stalo novým determinantom výkonu značky. Podľa 90% zo 150 opýtaných marketingových pracovníkov v oblasti značiek je citlivosť - alebo schopnosť získavať, porozumieť a potom rýchlo reagovať na spätnú väzbu, preferencie a potreby - dôležitá, ak nie kritická, pre zabezpečenie výnimočnej zákazníckej skúsenosti. Iba 16 percent obchodníkov sa domnieva, že ich organizácie reagujú mimoriadne dobre na spotrebiteľa, a to bez zmeny