UserZoom: Nákladovo efektívna použiteľnosť a prieskum zákazníkov

UserZoom poskytuje cloudovú online softvérovú platformu pre výskum používateľov typu „všetko v jednom“ pre spoločnosti, ktorá umožňuje nákladovo efektívne testovať použiteľnosť, merať hlas zákazníka a poskytovať vynikajúce zákaznícke skúsenosti. UserZoom poskytuje výskumné funkcie pre pracovnú plochu, vrátane vzdialeného testovania použiteľnosti, triedenia kariet, testovania stromov, testovania kliknutí na snímku obrazovky, testovania časového limitu snímky obrazovky, online prieskumov, VOC (Intercept Surveys), VOC (karta spätnej väzby), ako aj testovania mobilnej použiteľnosti a mobilných aplikácií. VOIC (zachytenie). Výsledkom výskumu sú údaje o použiteľnosti, odpovede na prieskumy,