Lepší výskum, lepšie výsledky: Metodika platformy ResearchTech

Methodify je platforma automatizovaného prieskumu trhu a je jednou z mála globálnych aplikácií, ktorá je špeciálne vyvinutá na automatizáciu celého procesu výskumu. Platforma umožňuje spoločnostiam ľahší a rýchlejší prístup k rozhodujúcim poznatkom o spotrebiteľoch v každej fáze procesu vývoja a marketingu produktu, aby mohli robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Pokiaľ ide o ďalší krok, produkt Methodify bol navrhnutý tak, aby bol prispôsobiteľný, a poskytoval spoločnostiam spätnú väzbu od spotrebiteľov k akejkoľvek oblasti