Video: Mediálne záležitosti

Včera večer som sa zúčastnil Franklin Film Festival, každoročného festivalu oslavujúceho videá, ktoré sú skriptované, natočené a vyrobené študentmi strednej školy Franklin Indiana. Krátke videá boli všetky inšpiratívne a víťazom sa stalo jedno s názvom Media Matters od Austina Schmidta a Sama Meyera. Film sa zameriava na spravodajský cyklus a porovnáva miestnu televíziu, noviny a rozhlas a to, ako sa musia prispôsobiť okamžitému dopytu po obsahu prostredníctvom webu a