Cloudové slová: globálny marketing na generovanie dopytu a podporu rastu

Aby spoločnosti mohli generovať dopyt a rásť globálne, musia hovoriť 12 jazykmi, aby mohli komunikovať s 80% svojich cieľových skupín. Pretože viac ako 50% výnosov amerických spoločností pochádza od globálnych zákazníkov, je odvetvie #lokalizácie a # prekladu v hodnote viac ako 39 miliárd dolárov neoddeliteľnou súčasťou podpory zapojenia zákazníkov na globálnych trhoch. Spoločnosti, ktoré musia rýchlo preložiť svoje marketingové materiály a rozšíriť sa na medzinárodný trh, však čelia veľkej výzve: svojej

Nenechajte Cignu ujsť s vraždou

Odpočívaj v pokoji, Nataline. Ak vám nikdy neboli odopreté dávky, dosiahli ste poistné plnenie alebo ste počuli o niekom, kto má - ste šťastný človek! Poistný priemysel je jedným z najvýnosnejších v Spojených štátoch. Matematika je celkom jednoduchá, čím viac ľudí nechá zomrieť - tým lepšie zisky. Môžeme to zmeniť pomocou internetu a blogosféry? Môžeme vyhľadávače doslova bombardovať správami od Cigny