Čo je to hit? A ďalší žargón pre službu Analytics

Minulý týždeň som si vzal deň voľna z práce a zúčastnil som sa regionálnej konferencie Webcamp o internetových technológiách. Aj keď som bol nezávislým rečníkom (o blogovaní), dozvedel som sa veľa o oblastiach, ktoré nie sú mojím správnym úradom. Môj úspech v blogovaní bol do veľkej miery spôsobený vášňou a veľkou technickou zdatnosťou. Blogovanie si vyžaduje, aby som bol zvedavcom všetkých odborov, ale nie pánom žiadneho. Takéto konferencie mi pomáhajú zdokonaľovať svoje schopnosti v