Je váš blog WordPress vhodný pre tlač?

Keď som dokončil včerajší príspevok o návratnosti investícií do sociálnych sietí, chcel som ho poslať ukážku generálnemu riaditeľovi Dotster Clint Page. Keď som však tlačil do PDF, stránka bola neporiadok! Existuje stále veľa ľudí, ktorí si radi tlačia kópie webových stránok na zdieľanie, odkazujú sa na ne neskôr alebo iba ukladajú poznámky. Rozhodol som sa, že chcem, aby bol môj blog vhodný pre tlač. Bolo to oveľa jednoduchšie ako ja