Pochopenie generovania dopytu vs generovania potenciálnych zákazníkov

Obchodníci často zamieňajú pojmy generovanie dopytu (gen dopytu) za generovanie olova (lead gen), nie sú to však rovnaké stratégie. Spoločnosti so špecializovanými predajnými tímami môžu obe stratégie nasadiť súčasne. Spoločnosti majú často prichádzajúci predajný tím, ktorý reaguje na žiadosti o predaj generovaný dopytom, a odchádzajúce predajné tímy, aby sa zapojili do týchto potenciálnych zákazníkov generovaných prostredníctvom aktivít generovania potenciálnych zákazníkov. Ak je možné konverziu použiť online bez akejkoľvek interakcie so spoločnosťou, je rozhodujúce generovanie dopytu

Ako sa zmenil predaj B2B

Táto infografika od spoločnosti Maximize Social Media nádherne poskytuje výhody prichádzajúceho marketingu ako súčasti vášho celkového procesu predaja. Je však poľutovaniahodné, že sa rozhodli postaviť jednu stratégiu proti druhej namiesto poskytovania toho, ako väčšina spoločností B2B kombinuje tieto dve stratégie. Kombináciou vstupného a výstupného prístupu k B2B predaju môžete získať a získať skóre svojich potenciálnych zákazníkov, keď interagujú s vašim obsahom a sociálnymi aktivitami online. Toto poskytuje