Transera: Analýza zákazníckej interakcie pre kontaktné centrá

Spoločnosť Transera ponúka analytickú platformu pre softvér ako službu, hostovanú v cloude pre call centrá na meranie zapojenia zákazníkov. Transera Customer Engagement Analyzer je interaktívna analytická aplikácia na vykonávanie analýz interakcií so zákazníkmi a činnosti agentov s cieľom určiť, čo prináša najlepšie obchodné výsledky. Tieto informácie možno potom použiť na zmenu správania agentov a lokálnych a cloudových systémov kontaktných centier, aby sa dosiahol lepší výkon a skúsenosti zákazníkov. Customer Engagement Analyzer sa spája

Hybridný volací systém interakcií = úžasný

V pondelok som mal možnosť prehliadnuť si Interakcie, počúvať a pozorovať ich systém v akcii a využiť úplnú ukážku Hey Otto - systému hlasových a webových konferencií, ktorý využíva technológiu Interakcie na zadnej strane. Spoločnosti, ktoré majú veľké call centrá, idú po dvoch rôznych cestách, buď systémami automatizovaného rozpoznávania reči (ASR), alebo zamestnaním veľkých drahých miestností pracovníkov call centra. Typické volanie na IVR je frustrujúce a