Čo je obhajoba značky? Ako si ju pestujete?

Keď sa pozerám späť na posledné desaťročie klientely našej vlastnej agentúry, prichádzalo a odchádzalo veľa zákazníkov, s ktorými sme sa nechtiac stretli prostredníctvom nášho prichádzajúceho marketingového úsilia. Základom nášho podnikania bol však priamy marketing od tých zákazníkov, ktorým sme za tie roky priniesli výsledky. V skutočnosti tri z návrhov, na ktorých momentálne pracujeme, priamo súvisia s predchádzajúcimi klientmi, s ktorými sme spolupracovali. Nie je prekvapením, že sa značka zasadzuje

Slabý zákaznícky servis poškodzuje vašu návratnosť investícií

Platforma help desk Jitbit vytvorila túto infografiku so štatistikami, ktoré jasne vykresľujú obraz dopadu zlých služieb zákazníkom na podnikanie. Spoločnosti naďalej zaobchádzajú so zlým zákazníckym servisom tak, ako pred rokmi ... keď sa zákazníci sťažovali iba podniku alebo úzkemu okruhu priateľov. Ale to nie je realita sveta, v ktorom teraz žijeme. Nahnevaní zákazníci sú tichí vrahovia