9 tipov na vytváranie efektívnych prezentácií v PowerPointe

Pripravujem sa na prezentáciu, ktorú robím asi o 7 týždňov. Zatiaľ čo ostatní rečníci, ktorých poznám, budú opakovať stále tú stálu prezentáciu, moje vystúpenia sa vždy javia ako vynikajúce, keď ich pripravujem, prispôsobujem, trénujem a zdokonaľujem dávno pred podujatím. Mojím cieľom nikdy nie je diktovať, čo je na obrazovke, ale navrhnúť pozoruhodné diapozitívy, ktoré pracujú súčasne s rečou. To zvyšuje poznávanie aj pamäť. Pretože skoro