WittyParrot: Automatizácia znalostí pre predaj a marketingovú komunikáciu

V správe McKinsey Global Institute s názvom Sociálna ekonomika: odblokovanie hodnoty a produktivity prostredníctvom sociálnych technológií vedci zistili, že priemerný pracovník so znalosťami strácal hľadaním a opätovným vytváraním dokumentov 28 hodín mesačne. Iba 10% dokumentov spoločnosti bolo v užitočnom formáte. A až 80% kolaterálu z predaja a marketingu sa nikdy ani nepoužilo. Marketingoví pracovníci majú výzvu pri zabezpečovaní správ a konzistencie značiek v celej organizácii, ako aj pri meraní