Lexio: Transformácia údajov do prirodzeného jazyka

Lexio je platforma pre rozprávanie dát, ktorá pomáha vám a vášmu tímu dostať príbeh za vaše obchodné dáta - takže môžete spolupracovať kdekoľvek na jednej stránke. Spoločnosť Lexio za vás analyzuje vaše údaje a povie vám a vášmu tímu, čo potrebujete vedieť. Nie je potrebné prehrabávať sa v riadiacich paneloch alebo v tabuľkách. Predstavte si Lexio ako novinku pre vaše podnikanie, ktorá už vie, čo je pre vás dôležité.